Szkolenie „Standardy ochrony małoletnich”. Trwają zapisy. Zapraszamy.

10.05.2024

Zapraszamy na szkolenie „Standardy ochrony małoletnich”, z zakresu wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem- nowelizacja przepisów.

 

Do 15 sierpnia 2024r. obowiązkowe będzie stworzenie i wdrożenie standardów ochrony małoletnich. Obowiązek wdrożenia standardów dotyczy:
1. organu zarządzającego
2. organizatora działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;
3. podmiotów świadczących usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

Oferujemy:
- Jednodniowe szkolenie –6 godzin dydaktycznych
- Termin szkolenia w wybranym przez Państwa czasie
- Miejsce szkolenia – w naszej bazie dydaktycznej lub w innym wskazanym przez Państwa miejscu
- Zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
W programie:
- Omówienie przepisów związanych z ochroną małoletnich, przed przemocą i krzywdzeniem, w tym molestowaniem seksualnym
- Omówienie procedur i przykładowej dokumentacji
- Dostosowanie standardów do specyfiki danej jednostki

Zapraszamy !

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej
Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka

tel. 33 874-43-81
tel. kom. 697-818-718

e-mail: suchab@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sucha.zdz.pl