Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Zapraszamy!

11.04.2024

Zapraszamy na kurs Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Aby pracować jako opiekun w żłobku, należy nabyć umiejętności pozwalające realizować prawidłową opiekę nad maluchami. Co więcej, osoba na tym stanowisku powinna wiedzieć, w jaki sposób wspierać rozwój dzieci oraz zapewnić im bezpieczeństwo. Wiedzę w tym zakresie może zdobyć na oferowanym przez nas “Szkoleniu na Opiekuna w Żłobku lub Klubie dziecięcym”

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Absolwent kursu:
– zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii,
– wie jakie są potrzeby rozwojowe dziecka i możliwości ich rozpoznawania,
– zna sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka,
– umie planować i dokumentować rozwój dziecka w codziennych sytuacjach,
– potrafi sprawować opiekę pielęgnacyjną i zdrowotną nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,
– umie budować relacje społeczne z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 Zapraszamy!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej

Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka
tel.: 33 874 43 81
tel. kom.: 697-818-718
e-mail: suchab@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sucha.zdz.pl