Księgowość z elementami kadrowo-płacowymi. 15.05.2024 r.Ostatnie wolne miejsca. Zapraszamy.

9.05.2024

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej zaprasza na kurs Księgowość z elementami kadrowo-płacowymi.

Zajęcia odbywają sie raz w tygodniu w dogodnych popołudniowych godzinach od 16:00- 19:45.

Absolwenci nabędą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktycznewymagane do pracy w księgowości oraz prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej w zakresie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz Księgi handlowej z wykorzystaniem programów komputerowych: InsERT, Symfonia, Subiekt , Płatnik, a w szczególności dot.:

-identyfikacji podstaw prawnych z zakresu księgowości,

-wykorzystania techniki komputerowej w rachunkowości i rozliczeniach firmy,

-sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat,

-posługiwania się programem „Płatnik”,

-wyliczania wynagrodzenie za pracę,

-rozliczania składek ZUS,

-prowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków, roszczeń spornych i rozliczeń,

-ewidencjonowania rozrachunków związanych z podatkami,

-sporządzania deklaracji podatkowych, pism i rozliczeń.

Zapraszamy!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej
Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka

tel. 33 874-43-81
tel. kom. 697-818-718

e-mail: suchab@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sucha.zdz.pl